Vakman

Meststoffen

Hoe werken Meststoffen?

 

Lotus Organische Meststoffen

Al onze Lotus organische meststoffen leveren hun stikstof over een langere periode. Bij

langdurige of veeleisende teelten worden zij ook gebruikt om bij te bemesten of voor

onderhoud.

 

Lotus Minerale Organische Meststoffen

Verzekeren een snelle en regelmatige opkomst en zijn geschikt voor alle bodemtypes.

Worden eveneens gebruikt als onderhoudsbemesting om eventuele tekorten te corrigeren.

Activeren de kieming van het zaad.

Activeren een sterke wortelontwikkeling.

Geen uitspoeling van de organische stikstof.

Geen nitraat doorspoeling.

Geschikt voor alle grondsoorten.

 

Functie Lotus organische mest

Verbetert het vochthoudend vermogen van de grond.

Verbetert de structuur van de grond.

Verbetert en reguleert de zuurgraad, geeft GEEN grondverzilting.

Verbetert de opname van de meststoffen in de grond.

Verbetert het microleven in de bodem.

Verbetert water- en luchtcirculatie in de grond.

Verzekert een regelmatige progressieve groei.

 

Inwerken na uitstrooien, frezen, onder te werken of in te regenen.

 

Zo worden meststoffen goed verdeeld in de wortellaag. Een voorafgaande bodemanalyse

zal de te strooien hoeveelheden bepalen.

 

Lotus Organische Minerale Meststoffen

De combinatie van nutriënten + organische stof + sporenelementen in Lotus organische

meststoffen levert een drieledige bijdrage aan een goede bodemkwaliteit.

 

1. Fysisch

Lotus organische meststoffen verbeteren de bodemstructuur. Dit resulteert in een

rulle bovengrond met een vermindering van de bodemverslemping. De doorwenteling

en het vochthoudend vermogen worden verhoogd. De kans op erosie neemt af.

2. Chemisch

De humus (effectieve organische stof) in Lotus absorbeert nutriënten. Het vrijkomen

van de nutriënten loopt parallel aan de behoefte van het gewas waardoor uitspoeling

wordt verminderd.

3. Biologisch

Het organisch materiaal in Lotus is een voedingsbron voor de micro-organismen in

de bodem. De verhoogde biologische bodemactiviteit zorgt voor een gezond

bodemleven.

 

Lotus is de volledige bodemverbeteraar, die leidt tot een hogere opbrengst en een betere

kwaliteit.

 

Het wordt geproduceerd uit voldoende hoeveelheden verenmeel, vleesbeendermeel,

vinasse, bloedmeel, cacaodoppen en bicalciumfosfaat.

 

Het zijn evenwichtige formules waarin minimum 3 grondstoffen zitten welke maanden lang

werken.

 

Alle onderzoeken naar optimale bemesting leiden tot een eenduidige conclusie. Bij gelijke

hoeveelheden nutriënten resulteert de combinatie van organische meststof met kunstmest

in hogere opbrengsten dan met kunstmest alleen.Lotus Nutrients Bvba, Mellestraat 19, 9270 Laarne | Tel 09 355 92 12 | Fax 09 355 66 00 | lotus-info@telenet.be