Professioneel

Potgrond

Hoe werken Potgronden:

 

Potgrond is een mengsel dat gebruikt wordt als substraat voor allerlei planten. Dit mengsel

bestaat voornamelijk uit veen. Van belang bij de aanmaak van potgrond of substraten is

de zorg voor de structuur van het groeimedium, het dient de meest optimale

eigenschappen te bezitten voor de plant.

 

Men dient hoogwaardige kwaliteitsgrondstoffen te gebruiken met een optimale structuur

wat vooral te maken heeft met de lucht-waterverhouding van een substraat.

 

Witveen producten (veenmosveen, turfstrooisel) geven in de regel een hoger luchtwatergetal

dan zwartveen producten.

 

Ook de grofheid van deze producten is bepalend voor de lucht-waterverhouding van een

substraat. Fijne structuren geven in de regel lagere luchtgehaltes en hogere

watercapaciteiten dan grove structuren.

 

Organische meststoffen zorgen ervoor dat het product naast steriele veenproducten ook

een klein beetje micro-organismen in zich heeft welke vooral in de wortelzone belangrijke

taken hebben te vervullen.

 

Men kan over het algemeen zeggen potgrond is een mengsel van:

- witveen

- zwartveen

- zodenturf brokjes. Zij beïnvloeden de lucht-waterverhouding zeer positief.

  Men verkrijgt een stabiele structuur.

- kokosvezels - alternatief voor vele turfsoorten

- leem - om het water bufferend vermogen te vergroten

- zand - om het drainerend vermogen te vergroten

- perliet - zeer luchtig materiaal dat water absorbeert.

- diversen: gecomposteerde schors van naaldhout, geëxpandeerde kleikorrels, enz.

 

Verder worden er nog kalk en meststoffen in verwerkt en ook Traagwerkende meststoffen

of organische meststoffen.

 

Potgrond dient als groeimedium voor planten zowel in potten als in de volle grond.

 

Via onderstaande link kan je meer informatie terugvinden over de teeltsubtraten:

> download pdf: teeltsubstraatLotus Nutrients Bvba, Mellestraat 19, 9270 Laarne | Tel 09 355 92 12 | Fax 09 355 66 00 | lotus-info@telenet.be